محسن یوسفی

معرفی محسن یوسفی

عنوان توضیحات
معرفی فریلسنر مسلط به - vb6(متوسط)-sql server-
تحصیلات آکادمیک دانشجوی لیسانس نرم افزار (تهران جنوب)
شماره همراه 09394850407
شماره تلفن 33159863
آدرس پست الکترونیک yousefimoh@yahoo.com
جنسیت مرد
نام استان و شهر تهران / تهران
آدرس افسریه