آگهی استخدام کارشناس تست نرم افزار در شرکت نرم افزاری معتبر کارگزار رسمی پروژه های بزرگ ملی

آگهی استخدام کارشناس تست نرم افزار در شرکت نرم افزاری معتبر کارگزار رسمی پروژه های بزرگ ملی

عنوان توضیحات
عنوان شغلی کارشناس تست نرم افزار
عنوان گروه انتخابی برنامه نویسی
سطح حرفه ای مورد نیاز خوب
بیمه با بیمه
وضعیت نظام وظیفه نیاز به کارت پایان خدمت
جنسیت مورد نیاز فرقی نمی کند
داشتن سابقه کار الزامی است
نوع همکاری تمام وقت

سایر فرصت های شغلی مشابه