فرصت های شغلی برنامه نویسی در َشرکت برنامه نویسی رادنت

معرفی َشرکت برنامه نویسی رادنت

عنوان توضیحات
معرفی شرکت شرکت فناوری اطلاعات رادنت اولین مرکز تخصصی برنامه نویسی هوشمند و تولید نرم افزار سفارش مشتری در راستای تهیه و مدیریت انواع نرم افزارها فعالیت می نماید
آدرس وب سایت http://www.radnetco.com
شماره تلفن شرکت 02122309483
آدرس پست الکترونیک info@radnetco.com
نام استان و شهر تهران / تهران

لیست فرصت های شغلی در َشرکت برنامه نویسی رادنت

  • استخدام برنامه نویس وب
    ثبت شده در تاریخ 1394/07/28

    توضیحات: برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت پیشبرد اهداف رادنت هر سال با توجه به دستورالعمل های جذب و استخدام نیازسنجی و فراخوان برگزار شده و پس از برگزاری آزمون از پذیرفته شدگان مصاحبه به عمل آمده و قبول شدگان نهایی به کار دعوت می شوند. ...