فرصت های شغلی برنامه نویسی در فرانگر پارس سیستم

معرفی فرانگر پارس سیستم

عنوان توضیحات
معرفی شرکت فعال در حوزه خدمات انفورماتیک صنعت هواپیمایی و گردشگری
آدرس وب سایت http://www.faranegar.com
نام مدیر منابع انسانی میرزاپور
آدرس پست الکترونیک b.mirzapour@gmail.com
نام استان و شهر تهران / تهران
آدرس شرکت متروی شهید بهشتی، مفتح شمالی، کوچه دهم پلاک 1 واحد 15

لیست فرصت های شغلی در فرانگر پارس سیستم