آگهی استخدام طراح در داده پردازان احداث

آگهی استخدام طراح در داده پردازان احداث

عنوان توضیحات
عنوان شغلی طراح
توضیحات تکمیلی مرتبط با فرصت شغلی آشنایی با دروپال و بوتسترپ باعث افزایش حقوق می شود
عنوان گروه انتخابی طراحی
سطح حرفه ای مورد نیاز عالی
بیمه با بیمه
همکاری به صورت آزمایشی آری، مدتی را به صورت آزمایشی می بایست کار کنید
حداقل سن بین ۲۱ تا ۲۵ سال
حداکثر سن بین ۳۶ تا ۴۰ سال
جنسیت مورد نیاز فرقی نمی کند
تعداد پرسنل مورد نیاز در این فرصت شغلی 1 نفر
نوع همکاری تمام وقت

سایر فرصت های شغلی مشابه