فرصت های شغلی برنامه نویسی در شرکت سپاهان گستر

معرفی شرکت سپاهان گستر

عنوان توضیحات
معرفی شرکت شرکت سپاهان گستر از سال 1384 همزمان با برون سپاری خدمات پیام کوتاه توسط ارتباطات سیار کار خود را در حوزه ارائه خدمات پیام کوتاهشروع نمود و در این 6 سال با سرویس دهی به حدودا 2000 مشتری توانسته است به یکی از شرکتهای برترکشور در این حوزه تبدیل شود.
آدرس وب سایت http://www.sepahangostar.com
شماره تلفن شرکت 03116635545
شماره داخلی 13
آدرس پست الکترونیک info@sepahangostar.com
نام استان و شهر اصفهان / اصفهان
آدرس شرکت خیابان شیخ صدوق . حد فاصل سه راه شیخ مفید و چهار راه نیکبخت . ساختمان نخل . طبقه دوم

لیست فرصت های شغلی در شرکت سپاهان گستر