فرصت های شغلی برنامه نویسی در شرکت رهانا پرداز ایمن دیار کریمان

معرفی شرکت رهانا پرداز ایمن دیار کریمان

عنوان توضیحات
معرفی شرکت شرکت رهانا پرداز ایمن دیار کریمان در سال 1388 با هدف ارائه خدمات انفورماتیکی و فناوری اطلاعات در زمینه های تخصصی نرم افزار، سخت افزار، شبکه و اینترنت تأسیس گردید.
آدرس وب سایت http://www.rahana.ir
آدرس پست الکترونیک info@rahana.ir
نام استان و شهر قم / قم

لیست فرصت های شغلی در شرکت رهانا پرداز ایمن دیار کریمان