فرصت های شغلی برنامه نویسی در داده کاوی بایا رایان البرز

معرفی داده کاوی بایا رایان البرز

عنوان توضیحات
معرفی شرکت انجام تحقیقات داده کاوی و هوش تجاری
آدرس وب سایت http://www.altindata.ir
شماره تلفن شرکت 03155333992
نام مدیر منابع انسانی الهه مدرس زاده
آدرس پست الکترونیک INFO@ALTINDATA.IR
نام استان و شهر اصفهان / کاشان
آدرس شرکت خیابان امیرکبیر میدان عامریه

هنوز هیچ فرصت شغلی در شرکت داده کاوی بایا رایان البرز به ثبت نرسیده است.