آگهی استخدام توسعه دهنده تحت وب در سامانه نگار زمين

آگهی استخدام توسعه دهنده تحت وب در سامانه نگار زمين

عنوان توضیحات
عنوان شغلی توسعه دهنده تحت وب
توضیحات تکمیلی مرتبط با فرصت شغلی نياز به دونفر توسعه دهنده تحت وب آشنا به AngularJS, EntityFramwork, MVC, .NET, SQL Server براي انجام پروژه در سطح وزارتخانه كشور
عنوان گروه انتخابی برنامه نویسی
سطح حرفه ای مورد نیاز عالی
بیمه با بیمه
همکاری به صورت آزمایشی آری، مدتی را به صورت آزمایشی می بایست کار کنید
حداکثر حقوق 2000000 تومان
وضعیت نظام وظیفه نیاز به کارت پایان خدمت
حداقل سن بین ۲۱ تا ۲۵ سال
حداکثر سن بین ۲۶ تا ۳۰ سال
جنسیت مورد نیاز مرد
داشتن سابقه کار الزامی است
تعداد پرسنل مورد نیاز در این فرصت شغلی 2 نفر
نوع همکاری تمام وقت

سایر فرصت های شغلی مشابه