آگهی استخدام برنامه نویس ios در شرکت نرم افزاری معتبر کارگزار رسمی پروژه های بزرگ ملی

آگهی استخدام برنامه نویس ios در شرکت نرم افزاری معتبر کارگزار رسمی پروژه های بزرگ ملی

عنوان توضیحات
عنوان شغلی برنامه نویس ios
عنوان گروه انتخابی برنامه نویسی
سطح حرفه ای مورد نیاز خوب
بیمه با بیمه
وضعیت نظام وظیفه نیاز به کارت پایان خدمت
جنسیت مورد نیاز فرقی نمی کند
داشتن سابقه کار الزامی است
نوع همکاری تمام وقت

سایر فرصت های شغلی مشابه