آگهی استخدام برنامه نویس وب در َشرکت برنامه نویسی رادنت

آگهی استخدام برنامه نویس وب در َشرکت برنامه نویسی رادنت

عنوان توضیحات
عنوان شغلی برنامه نویس وب
توضیحات تکمیلی مرتبط با فرصت شغلی برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت پیشبرد اهداف رادنت هر سال با توجه به دستورالعمل های جذب و استخدام نیازسنجی و فراخوان برگزار شده و پس از برگزاری آزمون از پذیرفته شدگان مصاحبه به عمل آمده و قبول شدگان نهایی به کار دعوت می شوند.
عنوان گروه انتخابی برنامه نویسی
سطح حرفه ای مورد نیاز عالی
بیمه با بیمه
وضعیت نظام وظیفه نیاز به کارت پایان خدمت
حداقل سن بین ۲۱ تا ۲۵ سال
حداکثر سن بین ۲۶ تا ۳۰ سال
جنسیت مورد نیاز فرقی نمی کند
داشتن سابقه کار الزامی است
نوع همکاری مشارکتی

سایر فرصت های شغلی مشابه