آگهی استخدام برنامه نویس روبی در تخفیفان

آگهی استخدام برنامه نویس روبی در تخفیفان

عنوان توضیحات
عنوان شغلی برنامه نویس روبی
توضیحات تکمیلی مرتبط با فرصت شغلی You have very good knowledge of Ruby on Rails
You have many years of experience with SOA and MVC architecture
You have an agile mind-set and understand the benefits of TDD
You consider RESTful Web services with JSON the better form of
communication You are smart & English fluently & work independently
تسلط به زبان انگلیسی ضرورت محسوب می شود
عنوان گروه انتخابی برنامه نویسی
سطح حرفه ای مورد نیاز عالی
بیمه با بیمه
جنسیت مورد نیاز فرقی نمی کند
نوع همکاری تمام وقت

سایر فرصت های شغلی مشابه