فرصت های شغلی برنامه نویسی در اندیشه گستر پارنا

معرفی اندیشه گستر پارنا

عنوان توضیحات
معرفی شرکت شرکت در زمینه برنامه و نویسی تحت وب و طراحی انواع وب سایت ها فعالیت دارد
آدرس وب سایت http://parnamedia.com
شماره تلفن شرکت 44432343 , 44447089
شماره داخلی 103
نام مدیر منابع انسانی خانم کریمی
آدرس پست الکترونیک parnajobs@gmail.com
نام استان و شهر تهران / تهران
آدرس شرکت همت ابتدای سردار جنگل خ حیدری مقدم

هنوز هیچ فرصت شغلی در شرکت اندیشه گستر پارنا به ثبت نرسیده است.