Fourth Generation Language زبان برنامه نویسی نسل چهارم

4GL یا Fourth Generation Language به معنی «زبان برنامه نویسی نسل چهارم» به زبان هایی گفته می شود که هدف از طراحی آن ها این بوده تا به نسبت یک زبان برنامه نویسی نسل سوم، به مراتب نزدیک تر به زبان محاوره یی انسان ها باشد. به نمونه کد زیر دقت کنید:

SELECT * FROM Customers;

کد فوق به زبان SQL نوشته شده است. معمولا زبان هایی همچون SQL که برای دسترسی به دیتابیس طراحی می شوند، جزو  زبان های برنامه نویسی نسل چهارم یا 4GL هستند. 


در تاریخ: 1395/04/17 در دسته بندی: F

از طریق این فرم، می توانید بدون ثبت نام نظر دهید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با ورود ناحیه ی کاربری می توانید علاوه بر ثبت نظر، به مدیریت نظرات خود نیز بپردازید.
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)