Crash کرش

به عدم اجرای موفقیت آمیز یک نرم‌افزار یا سیستم عامل اصطلاحاً Crash گفته می شود.


در تاریخ: 1395/04/30 در دسته بندی: C

از طریق این فرم، می توانید بدون ثبت نام نظر دهید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با ورود ناحیه ی کاربری می توانید علاوه بر ثبت نظر، به مدیریت نظرات خود نیز بپردازید.
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)