سلام،کلا مودم و کارت شبکه کامپیوترت تو بهش دسترسی داری از اونجا به بعد یک سری تجهیزات است که مربوط به ادارت مخابرات است repeater,switching,router,bridge,BTS,NAT وخیلی ابزار دیگه(ابزار های مخابرات نوری که من ذکر نکردم و....)این ها تجهیزات شبکه است وکسی بهش دسترسی نداره برای اشنایی با این ها و کار ان ها باید کتاب های شبکه مطالعه کنی distributor network اگه منظورته شرکت های توزیع کننده اینترنت http://www.investopedia.com/terms/d/distribution-network.asp