خیلی ممنون. بی صبرانه منتظر قسمت جدید پادکست شما هستم.