سلام بله باید مشکل از path باشد: این کار ها را به ترتیب انجام بده: داخل منو سر چ ویندوز این کلمه را سرچ کن environment پنجره edit environment varrible را انتخاب کن داخل قسمت system varrible متغیر path را پیدا کن ادرس همین کامند این استc:\windows\system32 باید دقت کنی path را که باز کردی،نباید مقادیر داخلش پاک کنی چون خیلی مهماند اخر رشته ; بگذار اگه نبود و ادرس خودت را اضافه به علاوه ; اون وقت ذخیره کن بعد داخل سی ام دی چک کن کار خواهد کرد تغییر ای پی فقط از طریق قندشکن ،وی پی ان، پروکسی ممکن است،دیگه مثل قدیم ها این کار ا با cmd ممکن نیست.