نسخه اپدیت شده استفاده کنید: Plugin is too old, please update to a more recent version ANDROID_DAILY_OVERRIDE برو داخل متغیر های ویندوز این را عوض کن ،به همان که گفته ست کنی درست می شه یانه ،ولی سعی کن همیشه اپیدیت جدید استفاده کنید