سلام. اصلا برای اینجور کارها آرایه ها ساخته نشدن. اگه بخوایم کل عبارت و حساب کنیم باید از ساختمان داده stack (پشته) استفاده کنیم.