شماره موبایل شخصی است هیچ سایتی به شما اطلاعات مشتری نمی ده،فقط نصب فعال و فروش،اگه همچین چیزی می خوای باید خود کد سایتی مشابه کافه بازار با اپ خاص ان که این کارا می کنه بسازی،کافه بازاراطلاعات کلی را در بلاگش اورده http://developersblog.cafebazaar.ir/