سلام من با این توضیح، این بازی را درک نکردم https://www.youtube.com/watch?v=_AwEhBWWXKE https://www.youtube.com/watch?v=_paoF6CUomg https://www.youtube.com/watch?v=99UMlG5U8Oc&list=PL46C88D6D7DB386B4 بعد از انجین بازی می خواهید استفاده کنید..؟ این جا نمونه های اپن سورسی داخل این لینک است https://libregamewiki.org/Real-time_strategy_games