سلام. خیلی متوجه سوالتون نشدم. مخصوصا این بخش " زویاپدروید". آموزش های سایت در حد مقدماتی هست. اما می تونید برنامه های ساده بنویسید.