سلام. من که شخصا بلد نیستم. درضمن فکر نکنم در اینترنت (حداقل) در سایت های فارسی بتونید همچین برنامه ای پیدا کنید و یا کسی براتون بنویسه. به هر حال کاره درستی نیست. اما برای نوشتن همچین برنامه هایی یا از بان اسمبلی استفاده می کنن و یا از سی و سی پلاس پلاس که قابلیت ارتباط با سخت افزار و دارن.