نمایش قسمتی از سایت
برای ارسال تاپیک، ابتدا وارد ناحیه ی کاربری خود شوید.
ApA
نامشخص
نامشخص
غیر قابل روئیت
نامشخص
ندارد

نمایش قسمتی از سایت


باسلام و عرض خسته نباشید

چطوری میشه در برنامه اندرویدی در webview فقط بخشی از یک سایت را نشان داد؟(کل سایت را نه مثلا در اولین صفحه سایت فقط یک بخش مخصوص را نمایش دهیم)

من همانطوری که قبلا راهنمایی ام کرده بودید کدها را نوشتم ولی تمام صفحه را نمایش می دهد نه فقط آن بخشی که من می خواهم. این آدرس صفحه است :http://eform.irancell.ir/portal/home/?88440/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 و من می خواهم فقط در بخش (مدیریت هزینه با بسته های ترکیبی ایرانسل) فقط عکس ها را نمایش دهد.

ممنون می شوم پاسخم را بدهید


برچسب ها:      تعداد بازدید: 108     

final WebView webview = (WebView) findViewById(R.id.webView4); webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); webview.setWebViewClient(new WebViewClient() { @Override public void onPageFinished(WebView view, String url) { webview.loadUrl("javascript:(function() { " + "document.getElementById('WebPart_94e54b83_f6e0_471f_88a5_10399ead1e0b').style.display='none'; " + "})()"); } }); webview.loadUrl("http://eform.irancell.ir/portal/home/?88440/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7");

من خیلی در این باره کار کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم .لطفا راهنمایی ام کنید

0

سلام،ای دی که درست رفته بودی... این را اضافه اش کنید یعنی js براش فعال کنید

WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview); WebSettings webSettings = myWebView.getSettings(); webSettings.setJavaScriptEnabled(true); http://stackoverflow.com/questions/8846077/how-to-enable-java-script-into-webview

0

باسلام و تشکر از باسخگویی تان کدها را همانگونه که گفتید ویرایش کردم ولی هیچ تغیری نکرد!

@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.i_6_6); final WebView webview = (WebView) findViewById(R.id.webView4); webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); webview.setWebViewClient(new WebViewClient() { @Override public void onPageFinished(WebView view, String url) { webview.loadUrl("javascript:(function() { " + "document.getElementById('WebPart_94e54b83_f6e0_471f_88a5_10399ead1e0b').style.display='none'; " + "})()"); } }); webview.loadUrl("http://eform.irancell.ir/portal/home/?88440/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7"); WebSettings webSettings = webview.getSettings(); webSettings.setJavaScriptEnabled(true); }

ممنون می شوم باسخم را بدهید

در پاسخ به stack programer

0

سلام،برو به لینک زیر https://tshossain.wordpress.com/2013/12/09/how-to-show-a-part-of-your-webpage-in-android-webview/ این سورس را چک کن،ببین اینو جواب می گیری،اصولا باید جواب بگیری به خاطر تاخیر ببخشید قند شکن استفاده کنید.

package com.tanzeer.webview; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import org.jsoup.Jsoup; import org.jsoup.nodes.Document; import org.jsoup.select.Elements; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.util.Log; import android.view.Menu; import android.webkit.WebView; public class MainActivity extends Activity { private WebView webView; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); String primeDiv="div2"; webView = (WebView) findViewById(R.id.webView_act_viewer); webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(false); //new thread new LoadData().execute(); } private class LoadData extends AsyncTask<Void,Void,Void> { String primeDiv="div2"; String html=new String(); Document doc = null; @Override protected Void doInBackground(Void... params) { try { doc = Jsoup.connect("http://10.0.2.2/foodbookdhaka/webview.html").timeout(100000).get(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } //get total document Elements alldivs=doc.select("div"); ArrayList list=new ArrayList(); for(org.jsoup.nodes.Element e: alldivs) { if(!e.id().equals("")) list.add(e.id()); } //removing all
without "div2" for(int i=0;i<list.size();i++) { if(!list.get(i).equals(primeDiv)) doc.select("div[id="+list.get(i)+"]").remove(); } html=alldivs.outerHtml(); return null; } @Override protected void onPostExecute(Void result) { super.onPostExecute(result); webView.loadDataWithBaseURL(null,doc.html(), "text/html", "utf-8", null); } } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true; } }

0
برای ثبت نظرات ابتدا می بایست در سکان آکادمی ثبت نام نمایید.