سلام. یکی از راه هایی که می توان استفاده کرد به کار گیری چک باکس در لیست هست، سپس در onclick دکمه با استفاده از حلقه تمامی آیتم هایی که چک باکس true دارند را حذف کنید.