سلام،پیشنهاد می کنم برای سی ام اس نویسی با php خالص نرید جلو ،یک فریم ورک خوب یاد بگیرید اون وقت خیلی راحت می توانید سی ام اس متوسطی بنویسید https://www.udemy.com/make-a-cms/