سلام. شما می بایست به زبان پی اچ پی تسلط داشته باشید