اگه میتونی اروری که میده رو اسکرین شات کنی میتونم کمکت کنم