در وین استور برای فرد 19 دلار برای کمپانی 99 دلار باید به وین استور بپردازین،http://thenextweb.com/microsoft/2014/09/17/microsoft-reduces-windows-dev-center-fee-annual-one-time-details-benefits-program-developers/ گوگل پلی هم حدود بیست دلار https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=en اپ استور حدود 99 دلارhttps://developer.apple.com/support/compare-memberships/ راستی کافه بازار خودمون حق عضویت اولیه اش 5 هزار تومان بود ... ای او اس و اندروید جامعه یوزر بالاتری دارند بازار کار بهتر،وین فون ممکنه اینده بهتر بشه...