سلام. چیزی که شما می‌فرمایید مربوط به مبحث جنریک (Generics) است.