سلام،اشنا به شبکه جمله کیفی است و هیچ نظری ندارم بسته به شرکت ممکنه کم یا زیاد بشه،باید داخل استخدامی حداقل اسم دوره های مد نظرش را بنویسه، گذارندن درس چند واحدی شبکه کافی نیست در دانشگاه معمولا کتاب اندرو تنن بام دوره Network+ اولین دوره آموزشی است، که پیشنهاد می شه بگذارنی مهم ترین مبحثی که در آموزش Network+ به آن پرداخته می شودبحث آدرس های IP و Subnetting است. بعد دوره های MCSE,مایکروسافت CCNAسیسکو َA+سخت افزار اون برای MCSE برای مایکروسافت بود اگه لینوکس بخوای دوره های LPIC