سلام وقتی مثلا یک متغیر و به صورت static تعریف می کنید، باعث میشه که دیگه اون متغیر به اون کلاس وابستگی نداشته باشه. یعنی برای فراخوانی اون متغیر از اون کلاس، نیازی نیست که حتما یک شی از روی اون کلاس ساخته شه. یکم شی گرایی مطالعه کنید متوجه میشین.