سلام دوست عزیز شما باید شروع کنید از ابتدا مباحث سی پلاس پلاس و مطالعه کنید. کتاب دایتل بهترین گزینه برای شروع هست. برنامه‌ای که شما می خواین بنویسن، در مبحث سیستم فایل آموزش داده شده. باید اون مبحث و مطالعه کنید + سرچ در اینترنت.