میشه اطلاعاتشو با دیتابیس گرفت و ذخیره کرد ک بدون نیاز به اینترنت هم نشون بده