دوست عزیز، c#.net حاوی کتابخانه عظیمی از مجموعه کدهاست ، که شما میتونید برای سهولت در برنامه نویسی از آن استفاده کنید، شما با استفاده از این فریم ورک میتونید با کد کمتر و با سهولت بیشتر نسبت به استفاده از زبان برنامه نویسی C# به هدف خود دست یابید.