با دوره ی آموزشی زبان برنامه نویسی VVVV تو ایران جایی برگزار نمیشه ؟
برای ارسال تاپیک، ابتدا وارد ناحیه ی کاربری خود شوید.