سلام،یکی از راهها استفاده از adobe illustrator یا corel می باشد، که هردو برای کار با وکتور ها ساخته شده است.