منظورت را من اینطور برداشت کردم،می خوای یک فایل pdf را تبدیل کنی بهhtml ،اره ابزارهایی برای تبدیل پی دی اف معمولی است، http://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/ http://www.convertpdftohtml.net/ ولی برای پی دی اف هایی ممکن است که رمزنگاری روی ان صورت نگرفته باشد.