سلام بر شما این ارور میگه شروع یا پایان نام پکیج نباید نقطه بگذارید. مطمئن بشید چنین کاری نکرده باشید. ممکن هم هست به این خاطر باشه که SDK-Platform را نصب نکرده باشید. برای نصب میتونید از طریق SDK و البته با فیلترشکن این کار را بکنید.