سلام برای شروع بهتره که ابتدا توزیع اوبونتو رو نصب کنید و باش کار کنید. خوب که یاد گرفتید، برین سراغ مسائل دیگه.