طراحی پورتال سازمانی

شرکت ها و سازمان های متوسط، نیمه عظیم و عظیم با پیاده‌سازی سیستم‌های اتوماسیون داخلی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی خود را نظامند کرده و فرایندهای اداری را تسریع بخشند؛ در همین راستا، برخی از این شرکت ها به دنبال ابزارهای از پیش طراحی شده یی همچون نرم افزارهای CRM، ERP و غیره هستند که می‌توانند تمام نیازها و یا بخشی از آن‌ها را مرتفع سازند. در مقابل، برخی از دیگر شرکت ها هستند که تمایل دارند بسته به نیازهای منحصر به فرد خود، ابزاری کاملاً اختصاصی را به کار گیرند. در چنین شرایطی، ما خواهیم توانست با نیاز سنجی دقیق فرایندهای درون سازمانی و برون سازمانی، تحلیل پروژه، اولویت بندی بخش‌های مختلف پورتال و پیاده‌سازی زیرساخت ها اقدام به نوشتن پورتالی اختصاصی نماییم.