آخرین مقالات وبلاگ سکان آکادمی

با کمک دپارتمان جابز سکان آکادمی، به بازار کار برنامه نویسی ورود پیدا کنید ...

علاوه بر فراهم آوردن فرصتی برای یادگیری مهارت های برنامه نویسی، این نیاز احساس گردید تا بستری برای علاقمندان به این حوزه فراهم گردد تا ایشان بتوانند با شرکت های حوزه آی تی که جویای برنامه نویس هستند آشنا شده و از آن طریق وارد بازار کار شوند که ما در سکان آکادمی این فرایند را از طریق دپارتمان Jobs عملی خواهیم ساخت. از سوی دیگر، مدیران شرکت های برنامه نویسی و طراحی سایت نیز با استفاده از این سرویس رایگان سکان آکادمی خواهند توانست با ثبت شرکت خود و معرفی فرصت های شغلی موجود در شرکت شان، نیروی کار مورد نیاز خود را یافته و همکاری خود را با ایشان آغاز نمایند.

شروع استفاده از سرویس جابز

آخرین فرصت های شغلی حوزه برنامه نویسیدوره های آموزش آنلاین برنامه نویسی در سکان آکادمی

آخرین آموزش های منتشر شده